Πολιτική πληρωμών και ακυρώσεων

Πολιτική πληρωμών και ακυρώσεων

Χρεώσεις

Όλες οι αναφερόμενες χρεώσεις δύναται να τροποποιηθούν, κάτι που μπορεί να αποδοθεί σε επιβολή αυξήσεων από ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες, συναλλαγματικές διακυμάνσεις και απότομες μεταβολές στις τιμές των καυσίμων.

Δρομολόγιο

Η αναφερόμενη σειρά των δρομολογίων και τα προς επίσκεψη μέρη μπορούν να αλλάξουν εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων πέραν του έλεγχου μας ή κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.

Προκαταβολές & Τελικές Πληρωμές

30% προκαταβολή απαιτείται για την ολοκλήρωση της κράτησης σας, η οποία μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής συναλλαγής ή με πιστωτική κάρτα.

70% που υπολείπεται πρέπει να κατατεθεί μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία για την οποία έχετε κάνει κράτηση και μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής συναλλαγής ή με πιστωτική κάρτα.

100% του συνολικού ποσού απαιτείται για οποιαδήποτε κράτηση πραγματοποιείται για διάστημα μικρότερο των 14 ημερών πριν την ημέρα για την οποία γίνεται η κράτηση και μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής συναλλαγής ή με πιστωτική κάρτα.

Εάν τα χρήματα δεν έχουν κατατεθεί μέχρι την προθεσμία πληρωμής, Η Stagakis Grand Prestige διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση.

Ακυρώσεις - Επιστροφές Χρημάτων

Όλα τα αιτήματα για ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως. Σε περίπτωση ακύρωσης, η χρέωση ακύρωσης θα γίνετε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Ημέρα κράτησης - 22 ημέρες

Καμία χρέωση

21 - 15 ημέρες

50% του συνολικού ποσού

14 - 8 ημέρες

75% του συνολικού ποσού

7 - 0 ημέρες ή μη εμφάνιση

100% του συνολικού ποσού

 

Απαιτήσεις Υγείας

Οποιαδήποτε σωματική ή πνευματική αναπηρία η οποία χρίζει ιδιαίτερης προσοχής ή μεταχείρισης πρέπει να δηλώνεται κατά την κράτηση.

Παράπονα

Σε περίπτωση επιθυμίας υποβολής παραπόνου για οποιοδήποτε λόγο, παρακαλούνται οι πελάτες να το κάνουν άμεσα στο email της εταιρίας info@sgptravelservices.gr χρησιμοποιώντας ως θέμα τη λέξη παράπονο και αντιπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για την επίλυση του προβλήματος, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Ευθύνη

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από την πώληση και την χρήση των υπηρεσιών πρέπει να διευθετηθούν και να τακτοποιηθούν στην πόλη ή χώρα που εδρεύει η Stagakis Grand Prestige. H Stagakis Grand Prestige διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε από μια εκδρομή και να τροποποιήσει ή να ακυρώσει κάποια εκδρομή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, για οποιονδήποτε λόγο.

Οποιαδήποτε πληρωμή λαμβάνεται συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω όρων.